Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

Eπιγραφές - Oπτικοποιημένες σκέψεις. Painted thoughts.Απο την έκθεση Ο. Ζιρώ, She is a Lady and the Lady is mine, στο Αγγέλων Βήμα,
 έως 5 Απριλίου 2017.  
Κάθε Τετάρτη, 
7 - 8.30 μ.μ.,  
η Ζιρώ είναι παρούσα και 
μιλάει για τη διαδρομή της γυναικείας μορφής 
ανα τους αιώνες.